EZAMİYYƏLƏR » Əlyazmalar İnstitutu


EZAMİYYƏLƏR 10.02.20. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ TÜRKİYƏNİN ƏHMƏD HAMDİ TANPINAR ƏDƏBİYYAT MUZEY KİTABXANASINDA OLUBLAR

EZAMİYYƏLƏR 13.01.20. ƏMƏKDAŞIMIZ XVIII ƏSR ALİMİ ƏL-QULHANİ İRSİNİN İZİ İLƏ QUBADA EZAMİYYƏTDƏ OLUB

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 16.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ DAŞKƏNDDƏ NƏSİMİNİN 650 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ POEZİYA AXŞAMINDA İŞTİRAK EDİB

EZAMİYYƏLƏR 11.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI İSTANBULDA “YAŞILAY” CƏMİYYƏTİNİN TƏDBİRİNƏ QATILIB

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 06.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ MOLDOVADA NƏSİMİNİN YUBİLEYİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRƏ QATILIB

EZAMİYYƏLƏR 12.11.19. PROFESSOR PAŞA KƏRİMOV VƏ DOSENT NƏZAKƏT MƏMMƏDLİ TÜRKİYƏDƏ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR

EZAMİYYƏLƏR 13.10.19. TATARISTAN XALQLAR DOSTLUĞU EVİNDƏ AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏDƏNİ MUXTARİYYƏTİNİN FƏALLARI ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİB

EZAMİYYƏLƏR 13.10.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ KAZAN FEDERAL UNİVERSİTETİNDƏ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİBLƏR

EZAMİYYƏLƏR 02.07.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI BEYNƏLXALQ KONQRESDƏ İŞTİRAK EDİBLƏR

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 21.06.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ VƏ PROFESSOR PAŞA KƏRİMOV BELQRADDA NƏSİMİNİN 650 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla