NİZAMİ-880 » Əlyazmalar İnstitutu


TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 25.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ XATİRƏ NİŞANI İLƏ TƏLTİF EDİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 23.11.21. “NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ ƏLYAZMALARDA, MİNİATÜRLƏRDƏ VƏ MUSİQİDƏ”MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 20.11.21. ÖZBƏKİSTANDA "NİZAMİNİN TÜRKLÜYÜ VƏ TÜRKLÜYƏ MÜNASİBƏTİ AZƏRBAYCAN NİZAMİŞÜNASLIĞINDA" MONOQRAFİYASININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 19.11.21. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “SABAHIN XEYİR, AZƏRBAYCAN!” VERİLİŞİNİN QONAĞI OLUB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 12.11.21. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN “NİZAMİ DÜHASININ MÜKƏMMƏL ELMİ TƏQDİMATI” SƏRLÖVHƏLİ MƏQALƏSİ DƏRC OLUNUB

EZAMİYYƏLƏR / NİZAMİ-880 05.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ DAŞKƏNDDƏ NİZAMİYƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİBLƏR

EZAMİYYƏLƏR / NİZAMİ-880 02.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ QAZAXISTANDA NİZAMİ YUBİLEYİ İLƏ BAĞLI KEÇİRİLƏN KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİB

EZAMİYYƏLƏR / NİZAMİ-880 25.10.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ MOSKVADA NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ DƏYİRMİ MASADA MƏRUZƏ EDİB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 24.10.21. BÖYÜK HUMANİST SƏNƏTKAR NİZAMİ GƏNCƏVİ

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 07.10.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ VƏ DANTEYƏ HƏSR OLUNAN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİBLƏR


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla