NİZAMİ-880 » Əlyazmalar İnstitutu


TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 20.09.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ GƏNCƏDƏ NİZAMİŞÜNASLARLA KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ MƏRUZƏ EDİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 15.09.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ LƏNKƏRANDA NİZAMİ İLƏ BAĞLI MONOQRAFİYANIN TƏQDİMATINDA İŞTİRAK EDİB

ELANLAR / NİZAMİ-880 06.09.21. NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK

TƏDRİS / NİZAMİ-880 20.05.21. MƏKTƏBLİLƏR NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNİN ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUBLAR

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 05.05.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİYƏ HƏSR OLUNAN ELMİ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİBLƏR

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 28.04.21. “SAQİNAMƏ” JANRININ FARS DİLİNDƏ İLK ÖRNƏYİ “İSKƏNDƏRNAMƏ” ƏSƏRİNDƏ MÜŞAHİDƏ OLUNUR

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 27.04.21. ELMİ KONFRANSDA “NİZAMİNİN “İSKƏNDƏRNAMƏ” POEMASININ TÜRK QAYNAQLARI” MÖVZUSUNDA MƏRUZƏ TƏQDİM EDİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 06.04.21. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “NİZAMİ YARADICILIĞI QLOBAL MƏNƏVİ DƏYƏR KİMİ” MÖVZUSUNDA MƏRUZƏ EDİB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 03.04.21. “ELM” QƏZETİNİN YENİ SAYINDA “NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ ELM” SƏRLÖVHƏLİ MƏQALƏ DƏRC OLUNUB

GÖRÜŞLƏR / NİZAMİ-880 01.04.21. "NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ELMİ BAXIŞLARI" MÖVZUSUNDA GƏNC ALİM VƏ TƏDQİQATÇILARLA GÖRÜŞ KEÇİRİLİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla