NƏSİMİ-650 » Əlyazmalar İnstitutu
(+994) 12 4923197 AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun rəsmi saytı
AZ EN


TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.06.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA XVII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 21.06.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ VƏ PROFESSOR PAŞA KƏRİMOV BELQRADDA NƏSİMİNİN 650 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 31.05.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN "NƏSİMİ HUMANİZMİNİN ÜMUMBƏŞƏRİ ƏHƏMİYYƏTİ" MÖVZUSUNDA MƏRUZƏSİ DİNLƏNİLİB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 29.05.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ “İCTİMAİ LİRİKANIN BANİSİ İMADDƏDİN NƏSİMİ” ADLI TƏDBİRƏ QATILIB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 08.04.19. PAŞA KƏRİMOV MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİNDƏ

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 12.03.19. NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB

MEDİA / NƏSİMİ-650 06.03.19. AKADEMİK T.KƏRİMLİ NƏSİMİ HUMANİZMİ HAQQINDA

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 03.03.19. ƏYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRI NƏSİMİ GECƏSİNƏ QATILDI

YENİ DAXİLOLMALAR / NƏSİMİ-650 25.02.19. NƏSİMİ DİVANININ YENİ NÜSXƏSİNİN SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB

ELANLAR / NƏSİMİ-650 12.02.19. AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ad. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA İMADƏDDİN NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNAN ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK


© Copyright 2008-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla