Elektron Məlumat Bazası

Elektron Məlumat Bazasında 2 kataloq mövcuddur:
1. Əski çap kitabları kataloqu (Beta versiya)
2. Tədqiqatlar kataloqu (Əməkdaşların 1950-2021-ci illərdə nəşr olunmuş əsərləri üzrə)

ÇAP KİTABLARI (1950-2021)

927

1950-2021-ci illərdə nəşr olunmuş monoqrafiya, kataloq, biblioqrafik göstərici və tərcümə kitablarının sayı

MƏQALƏLƏR

6225

1950-2021-ci illərdə dərc olunmuş elmi və mətbu məqalələrin, məruzə və tezislərin, müqəddimələrin ümumi sayı

DİSSERTASİYALAR

78

1950-ci ildən etibarən Əlyazmalar İnstitutu əməkdaşlarının müdafiə etdiyi dissertasiya işlərinin ümumi sayıİSTİNAD GÖSTƏRİCİLƏRİ

Son 5 ildə Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşlarının əsərlərinə edilmiş yerli və xarici istinadlar (rəqəmləri görmək üçün kursoru göstəricilərə tuşlayın)

Son yenilənmə tarixi:

NÜFUZLU İSTİNADLAR

Bu bölmədə Əlyazmalar İnstitutu əməkdaşlarının əsərlərinə Google Scholar, Web of Science və Scopus indeksli jurnallardan edilmiş istinadlar, alimlərin ümumi H-indeksi və i10-indexi əks olunub

Nüfuzlu istinadlar

630

H-index

13

i10-index

14

Mənbə: Google Scholar, WoS, Scopus
Copyright © 2021- | AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur. ARXİVARİUS 2.0