MƏLUMAT BAZASI HAQQINDA

AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun Elektron Məlumat Bazası 2 massivdən ibarətdir.

Birinci massiv İnstitutun fondunda mühafizə olunan türk, ərəb, fars və qərbdilli əski çap kitablarının elektron kataloqudur. Bu kataloq hələlik sınaq (beta) rejimində çalışır. Kataloqun tamamlanması 2022-ci ilin sonuna planlaşdırılır. Hazırda kataloqda 1834 təsvir mövcuddur. Kataloq hər həftə yenilənir.

İkinci massiv özü də 2 hissədən ibarətdir. Buraya elmmetrik baza və əlyazmaşünaslıq tədqiqatlarının kataloqu daxildir. Bu massiv əməkdaşların elmi tədqiqat və nəşr fəallığının icmal elmmetrik mənzərəsini (1950-2021-ci illər üzrə) təqdim etmək, onların İnstitutda işlədikləri dövrdə nəşr olunmuş əsərləri haqqında biblioqrafik məlumat vermək məqsədilə yaradılmışdır. Hazırda bu massivdə 7 minə yaxın əsərin ümumiləşdirilmiş elmmetrik məlumatı və biblioqrafik təsviri mövcuddur. Massivin elmmetrik bazası gündəlik, kataloqu isə ildə 2 dəfə yenilənir.

BAZANIN BİBLİOQRAFİK TƏRKİBİ

 • Əski çap kitabları
 • Daşbasma kitablar
 • Monoqrafiyalar
 • Müəllif əsərləri
 • Tərcümələr
 • Transliterasiyalar
 • Dərs vəsaitləri
 • Kataloqlar
 • Biblioqrafiyalar
 • Arxiv təsvirləri
 • Jurnal məqalələri
 • Mətbu məqalələr
 • Məruzə və tezislər
 • Müqəddimələr, çıxışlar
 • Dissertasiya işləri
 • Avtoreferatlar

AXTARIŞ QAYDASI

Elektron Məlumat Bazasında axtarış zamanı iki və daha artıq sözdən ibarət sorğular "..." işarəsi daxilində verildikdə (məsələn, "Azərbaycan əlyazma kitabı") daha konkret nəticə əldə olunacaqdır.

Hər iki kataloqda çoxparametrli axtarış aparmaq mümkündür. Müəllif, sörlövhə, nəşr yeri, nəşr ili, nəşr dili, saxlanma şifrəsi kimi xüsusiyyətlərdən hər hansı birini bilməklə sorğunu tamamlamaq olar.

Copyright © 2021- | AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur. ARXİVARİUS 2.0