MƏLUMAT BAZASI HAQQINDA

AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun Elektron Məlumat Bazası əməkdaşların elmi tədqiqat və nəşr fəallığının icmal elmmetrik mənzərəsini (1950-2021-ci illər üzrə) təqdim etmək, onların İnstitutda işlədikləri dövrdə nəşr olunmuş əsərləri haqqında biblioqrafik məlumat vermək məqsədilə yaradılmışdır. Bu istiqamətdə 2019-cu ildən etibarən aparılan işlərə 2021-ci ilin sonunda yekun vurulmuş, nəticədə bazaya 7 minə yaxın əsərin ümumiləşdirilmiş elmmetrik məlumatı və biblioqrafik təsvirləri daxil edilmişdir.

BAZANIN BİBLİOQRAFİK TƏRKİBİ

 • Monoqrafiyalar
 • Müəllif əsərləri
 • Tərcümələr
 • Transliterasiyalar
 • Dərs vəsaitləri
 • Kataloqlar
 • Biblioqrafiyalar
 • Arxiv təsvirləri
 • Jurnal məqalələri
 • Mətbu məqalələr
 • Məruzə və tezislər
 • Müqəddimələr, çıxışlar
 • Dissertasiya işləri

AXTARIŞ QAYDASI

Elektron Məlumat Bazasında axtarış zamanı iki və daha artıq sözdən ibarət sorğular "..." işarəsi daxilində verildikdə (məsələn, "Azərbaycan əlyazma kitabı") daha konkret nəticə əldə olunacaqdır.

Copyright © 2021- | AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur. ARXİVARİUS 2.0