Əsərlərin nəşr coğrafiyası (1950-2022)
2022-ci ilədək İnstitut alimlərinin əsərləri Azərbaycandan başqa, 36 ölkədə dərc olunub. Xaricdə nəşr olunmuş əsərlərin sayı 491-dir.

Ölkə Əsər sayı Ümumi əsər sayında payı
Azərbaycan
Azərbaycan 6173 93.0%
Türkiyə
Türkiyə 173 2.6%
Rusiya
Rusiya 82 1.2%
Ukrayna
Ukrayna 40 0.6%
ABŞ
ABŞ 36 0.5%
İran
İran 21 0.3%
Özbəkistan
Özbəkistan 17 0.25%
Türkmənistan
Türkmənistan 13 0.19%
Hindistan
Hindistan 9 0.19%
Qazaxıstan
Qazaxıstan 9 0.19%
Almaniya
Almaniya 7 0.1%
Gürcüstan
Gürcüstan 6 0.09%
İtaliya
İtaliya 6 0.09%