REDAKSİYA HEYƏTİ

BAŞ REDAKTOR:

Aybəniz Əliyeva-Kəngərli – AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru

REDAKSİYA HEYƏTİ:

İsa Həbibbəyli-akademik
Teymur Kərimli – akademik
Paşa Kərimov – filologiya üzrə elmlər doktoru
Nailə Səmədova – filologiya üzrə elmlər doktoru
Gülbəniz Babaxanlı – filologiya üzrə elmlər doktoru
Nikolay Kalyonov – Rusiya EA Təbiət Elmləri Kitabxanasının direktoru, texnika üzrə elmlər doktoru
Aleksandr Qruşa – Belarus Milli EA Kitabxanasının direktoru, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Janna Şaxmuxanbetova – Qazaxıstan Milli Akademik Kitabxanasının baş direktoru
Şirin İbraimova – Qırğızıstan EA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru
Nadir İsmayılov – BDU-nun “Biblioqrafıyaşünaslıq” kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Firəngiz Hüseynova – AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Elektron resurslar” şöbəsinin müdiri
Cavid Cəfərov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Qutiyera Cəfərova – AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Kitabxana və elmi informasiya” şöbəsinin müdiri