YENİ DAXİLOLMALAR » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    

YENİ DAXİLOLMALAR 02.06.22. YUSİF BƏY USTACLU DİVANININ YENİ ƏLYAZMASININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLMİŞDİR

YENİ DAXİLOLMALAR 27.05.22. TARİX ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR HƏSƏN HƏSƏNOVUN AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNA BAĞIŞLADIĞI, XIV YÜZİLLİKDƏ TƏRTİB OLUNMUŞ ENSİKLOPEDİK “SƏFİNEYE-TƏBRİZ” ƏSƏRİ HAQQINDA

YENİ DAXİLOLMALAR 14.09.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNA “İRŞAD ƏL-ƏZBAN İLA ƏHKAM ƏL-İMAN” ƏSƏRİNİN ƏLYAZMA NÜSXƏSİ HƏDİYYƏ OLUNUB

YENİ DAXİLOLMALAR 08.04.21. NİZAMİ GƏNCƏVİNİN "XƏMSƏ"SİNİN XV ƏSRİN ORTALARINDA KÖÇÜRÜLMÜŞ ƏLYAZMASININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB

YENİ DAXİLOLMALAR 12.01.21. CAHANŞAH HƏQİQİNİN “ŞEİRLƏR TOPLUSU – “DİVAN”ININ” ƏLYAZMA SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB

YENİ DAXİLOLMALAR 13.07.20. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU BƏSİRİ DİVANININ ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİNİN SURƏTLƏRİNİ ƏLDƏ EDİB

YENİ DAXİLOLMALAR 21.04.20. “NİGARİSTANİ-DARA” TƏZKİRƏSİ ƏLYAZMASININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLMİŞDİR

YENİ DAXİLOLMALAR 27.02.20. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU XIX ƏSRDƏ NƏŞR OLUNAN “BAKİNSKİY LİSTOK” QƏZETİNİN ELEKTRON VERSİYASINI ƏLDƏ EDİB

YENİ DAXİLOLMALAR 25.11.19. NƏSİMİ ARDICILI SÜRURİNİN DİVANININ AVTOQRAF NÜSXƏSİ AŞKAR EDİLİB

YENİ DAXİLOLMALAR 28.10.19. PROFESSOR PAŞA KƏRİMOV PARİS MİLLİ KİTABXANASINDAN NAMƏLUM ŞAİRİMİZ, NƏSİMİ ARDICILI ZÖVQİNİN DİVANININ SURƏTİNİ ƏLDƏ EDİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla