NƏSİMİ-650 » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 25.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “ƏBƏDİYYƏT ÜFÜQÜNDƏ DOĞAN GÜNƏŞ” ADLI ƏDƏBİ-BƏDİİ TƏDBİRDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KİTABLARIN TƏQDİMATINDA İŞTİRAK EDİB

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 16.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ DAŞKƏNDDƏ NƏSİMİNİN 650 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ POEZİYA AXŞAMINDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 16.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI “NƏSİMİ İLİ” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FORUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 06.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ MOLDOVADA NƏSİMİNİN YUBİLEYİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRƏ QATILIB

NƏŞRLƏR / NƏSİMİ-650 03.12.19. “NƏSİMİ “DİVAN”ININ LEKSİKASI” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB

NAİLİYYƏTLƏR / NƏSİMİ-650 02.12.19. ALİMİMİZİN MƏQALƏSİ BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN NÜFUZLU SAYTINDA İŞIQLANDIRILIB

NƏŞRLƏR / NƏSİMİ-650 12.09.19. NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI ÇAPDAN ÇIXIB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.06.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA XVII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 21.06.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ VƏ PROFESSOR PAŞA KƏRİMOV BELQRADDA NƏSİMİNİN 650 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla