YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 11.11.22. ƏKRƏM BAĞIROVUN 70 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 20.05.22. RAQUB KƏRİMOVUN 75 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 02.02.22. ZƏKİYYƏ ƏBİLOVANIN 60 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 25.01.22. MİRCƏFƏR SEYİDOV - 70

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 24.12.21. XALQIN DOSTU (PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN 60 İLLİK YUBİLEYİNƏ)

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 10.05.21. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 98-Cİ İLDÖNÜMÜDÜR

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 08.02.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ 70 İLLİK YUBİLEYİNİ QEYD EDİR

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 10.05.20. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV-97

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 18.01.20. MƏNƏVİ İRSİMİZİN YORULMAZ TƏDQİQATÇISI

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 10.08.19. YAZILI ABİDƏLƏRİN, MEMUAR ƏDƏBİYYATIMIZIN YORULMAZ TƏDQİQATÇISI


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla