YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR » Əlyazmalar İnstitutu


YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 24.12.21. XALQIN DOSTU (PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN 60 İLLİK YUBİLEYİNƏ)

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 10.05.21. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 98-Cİ İLDÖNÜMÜDÜR

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 08.02.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ 70 İLLİK YUBİLEYİNİ QEYD EDİR

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 10.05.20. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV-97

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 18.01.20. MƏNƏVİ İRSİMİZİN YORULMAZ TƏDQİQATÇISI

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 10.08.19. YAZILI ABİDƏLƏRİN, MEMUAR ƏDƏBİYYATIMIZIN YORULMAZ TƏDQİQATÇISI

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 11.02.19. PROFESSOR PAŞA KƏRİMOVUN 60 İLLİK YUBİLEYİ

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 02.10.18. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ-65

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 20.10.17. TAHİRƏ HƏSƏNZADƏ - 75

YUBİLEYLƏR, ƏLAMƏTDAR TARİXLƏR 02.10.17. CAHANGİR QƏHRƏMANOV - 90


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla