Əsas fəaliyyət istiqamətləri » Əlyazmalar İnstitutuƏsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycan ədəbi və elmi-ictimai fikrinin bizə gəlib çatmış maddi nümunələrinin (türkdilli, farsdilli, ərəbdilli əlyazmaların, daşbasma kitablarının, tarixi-arxeoqrafik sənədlərinin, şəxsi arxivlərin) toplanması sistemə salınması, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi, nəşrə hazırlanması və təbliği istiqamətində fəaliyyət.
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan və xarici ölkə kitabxanalarındakı əlyazma abidələrinin nəşri tədqiqi, kataloqlaşdırılması, tarixin, mədəniyyət, ədəbiyyat və dil tarixinin öyrənilməsində əvəzsiz mənbə olan yazılı abidələrin elmi dövriyyəyə təqdimi.

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla