Yeni kitablar » Əlyazmalar İnstitutuYeni kitablar

- Yusif Günaydın. Üzeyir Hacıbəylinin publisistikasında dövrünün ictimai-siyasi mənzərəsi (1905-1920-ci illər)
- Tahirə Həsənzadə. XVIII-XIX əsr Əfşarlar və Qacarlar dövrünün görkəmli Azərbaycan türkləri (Mehdi Bamdadın “Tarixi-Ricali-İran” əsəri əsasında)
- Hafiz Rüstəm. Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
- Əzizağa Nəcəfov. Füzuli - şairin yaradıcılıq psixologiyası
Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri
- Möhsün Nağisoylu. Əhmədi Təbrizi və "Əmrarnamə" tərcüməsi
- Nailə Süleymanova. Orta əsr Azərbaycan hüquq məktəbi və onun nümayəndələri
- Nailə Səmədova. İnsan, zaman və həyat həqiqəti
Məmmədağa Sultanov. Yazılı abidələrin tədqiqi
- Dərbəndamələr
- Möhsün Nağisoylu. XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri “Kəvamilüt-təbir”
- Məmməd Adilov. Azərbaycan paleoqrafiyası
- Kamandar Şərifıli. Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarızadə kitabxanasının kataloqu
- İradə Ələsgərova. Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibatı tarixi
- Əzizağa Nəcəfzadə. Örtülü dilin özəllikləri
- Raqub Kərimov. Abdulla bəy Asinin həyat və yaradıcılığı
- Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycan mətbuatı səhifələrində
- Həsən bəy Zərdabinin bioqrafiyası və epistolyar irsi
- Tahirə Həsənzadə. Marağalı Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənənin əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələləri
- Cahangir Qəhrəmanov. Praktik transfoneliterasiya işləri
- Cənnət Nağıyeva. Özbək ədəbiyyatında Füzuli ənənələri
- Nailə Səmədova. Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixi
- Tahirə Həsənzadə. XVIII-XIX əsrlərdə İranda yaşamış azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimlər
- Nazim Yarməmmədov. XIX əsr Azərbaycan əlyazma kitabı
- Həsənağa Nəcəfov. Məğribi Təbrizi
- Aybəniz Rəhimova. Mirzə İsmayıl Qasir
- Esmira Cavadova. O həm də görkəmli etnoqraf idi
- Azər Mehdioğlu. İbn Xəldun və başqaları
- Paşa Kərimov. Əlican Qövsi Təbrizi "Divan"ının tekstoloji təhlili
- Paşa Kərimov. "Azərbayсan əlyazma kitabi tarixi"
- Sona Xəyal. Maştağa ədəbi mühiti və Mir Cəlal
- Əzizağa Nəcəfzadə. Səsimiz və sözümüz
- Cənnət Nağıyeva. Əbdürrəhman Cami əsərlərinin Bakı əlyazmaları
- Kamandar Şərifli. Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə
© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla