REDAKSİYA HEYƏTİ

BAŞ REDAKTOR:

Teymur Kərimli – akademik

REDAKSİYA HEYƏTİ:

İsa Həbibbəyli-akademik
Möhsün Nağısoylu – AMEA-nın müxbir üzvü
Aybəniz Əliyeva-Kəngərli – filologiya üzrə elmlər doktoru
Paşa Kərimov – filologiya üzrə elmlər doktoru
Salvatore Lorusso- bərpaşünaslıq üzrə elmlər doktoru, Boloniya Universitetinin professoru (İtaliya)
Kamandar Şərifli – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Azadə Musabəyli – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Nəsib Göyüşov – filologiya üzrə elmlər doktoru
Nailə Səmədova – filologiya üzrə elmlər doktoru
Tahirə Həsənzadə – tarix üzrə elmlər doktoru
Fərid Ələkbərli – tarix üzrə elmlər doktoru, professor
Əzizağa Nəcəfzadə – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Əkrəm Bağırov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Cavid Cəfərov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Nigar Babaxanova – tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Arif Ramazanov –əlyazma üzrə ekspert
Cəvahir Məmmədzadə – koordinator